Ζουζούνης Ιωάννης – Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Μεσσηνίας

Από την Κορώνη Μεσσηνίας, Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής από το 1994, κατέχει την θέση του Γραμματέα στο Σύλλογο Επαγγελματιών Κορώνης.