Τζήλος Θεόδωρος – Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Αρκαδίας

Από την Τρίπολη, Εργοδηγός σε κατασκευαστική εταιρία.