Θεοδώρου Αγγελική – Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Κορινθίας

Από τη Στιμάγκα Κορινθίας, Εκπαιδευτικός στον Ιδιωτικό τομέα και ελεύθερος επαγγελματίας ( πάροχος ιατρικών συσκευών)