Σμυρναίου Χριστίνα – Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Λακωνίας

Από τους Μολάους Λακωνίας. Ιδιωτική υπάλληλος  Λογίστρια.