Πολυχρονόπουλος Δημήτριος – Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Αρκαδίας

Από τη Μυγδαλιά Γορτυνίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος