Πιτσάκης Παναγιώτης – Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Αργολίδας

Από Πουλλακίδα Ναυπλίου, Επιχειρηματίας