Παυλάκος Παναγιώτης – Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Λακωνίας

Από τη Δαιμονιά Λακωνίας. Φυσικός Υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στο Γυμνάσιο Μολάων.