Μάρκος Κωνσταντίνος – Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Αρκαδίας

Από τα Πούλιθρα Κυνουρίας, Συνταξιούχος ΟΓΑ