Μαρία Καπογιάννη – Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Μεσσηνίας

Από την Καλαμάτα, Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Είναι απόφοιτη του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Φοιτή στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερη/Ξένη γλώσσα».