Μανού Δήμητρα – Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Αργολίδας

Από το Άργος, Είναι πτυχιούχος Πολιτικών Δομικών Έργων.  Από το 2017 έως και σήμερα εργάζεται ως Επιστημονικός συνεργάτης.