Λιαρόπουλος Γιάννης – Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Αρκαδίας

Από την Τρίπολη. Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, επιχειρηματίας.