Κυριακουλάκος Μιχάλης – Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Λακωνίας

Από το Γύθειο Λακωνίας, Δόκιμος  Αξιωματικός Μηχανικός  του Εμπορικού Ναυτικού.