Γεώργαρης Κωνσταντίνος – Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Κορινθίας

Από το Μαψό Κορινθίας, Αγρότης συνδικαλιστής με πολλά χρόνια ενασχόλησης στην τοπική αυτοδιοίκηση ως Αντιπρόεδρος της κοινότητας και ως Τοπικός  Σύμβουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαψού.