Δημόπουλος Γεώργιος – Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Κορινθίας

Από την Γονούσα Κορινθίας, Αγρότης.