Αρώνης Γεώργιος – Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Λακωνίας

Από τον Κάμπο Βοιών Λακωνίας, Αλιέας είναι πρόεδρος των Αλιέων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.